Tagalog


Cover

ga binibining naka-swimsuit sa mga bula.

Unang Pahina

May kumatok sa pinto ng laboratoryo!

Ikalawang Pahina

May magandang babaeng bumisita sa laboratoryo.

Ikatlong Pahina

 "Oo naman, hindi ko sasaktan ang cute mong girlfriend."

Ikaapat na Pahina

Atomic energy: may hindi ba ito kayang gawin?

Ikalimang Pahina

 Mapanganib ang teknolohiya!

Ikaanim na Pahina

Sa pananaliksik noong dekada 1950, maluwag ang mga panuntunan para sa mga human subject.

Ikapitong Pahina

Hindi ka talaga makakaboso, ‘di ba?

Ikawalong Pahina

Hoy, Rocky! Yumuko ka!

Ikasiyam na Pahina

Siyempre, magkakaroon ng mga tube girl.

Ikasampung Pahina

Wala namang nakakakilabot sa eksperimentong ito.

Ikalabing-isang Pahina

Kamangha-manghang karanasan siguro ito para kay Rocky.

Ikalabindalawang Pahina

Ayan, tiyak na magugustuhan natin ang pelikulang tungkol dito!

Ikalabintatlong Pahina

Ang ganda ng mga bula at mas gaganda pa ang mga ito.

Ikalabing-apat na Pahina

"Kamangha-mangha ito...nanginginig ang laman ko."

Ikalabinlimang Pahina

Parang nagkakaroon na ng kakaibang pakiramdam ang eksena.

Ikalabing-anim na Pahina

Mukhang hindi na makontrol ang mga pangyayari.

Ikalabimpitong Pahina

Kawawang Becky!

Ikalabingwalong Pahina

Mga nagpuputukang bula na lang ang huling bakas ni Becky Brindle.

Ikalabingsiyam na Pahina

May dahilan kung bakit ito tinatawag na kakaibang sabon.

Ikadalawampung Pahina

Pinapakinabangan ang mga ibinabayad mong buwis!

Ikadalawampu’t Isang Pahina

Ngayon, gusto mong pag-usapan ang etika?

Ikadalawampu’t Dalawang Pahina

Pumapayag naman sila!

Ikadalawampu’t Tatlo Pahina

Gaya ng napansin ni Bela Lugosi, karamihan sa kababaihan ng America ay hindi naisisyahan.

Larawan

Becky Brindle

Bula

Bubbles/Bula

I-download ang webcomic na ito bilang CBZ archive.

I-download ang webcomic na ito bilang PDF na dokumento.

Makikita ang mga bersyon ng komiks na ito sa Internet Archive (archive.org) (pending)

Bumalik sa cover ng komiks.

Bumalik sa master index.

Ang sumulat ng webcomic na ito, si Iago Faustus, ay hindi nagtagumpay sa akademya at hinihiling na hindi na lang ipinanganak sa mundo. Nagsusulat si Faustus ng mga komiks, screenplay na pwedeng pino-produce, at iba pang bagay bilang paraan ng pagtanggap ng mapait na katotohanang buhay siya. Siya ang lumikha at nag-edit ng mad-science webcomic na Tales of Gnosis College na na-publish niya sa kanyang website na EroticMadScience.com. Naglalabas siya sa dalawang scrapbook blog, parehong para lang sa nasa hustong gulang, ang isa ay ang Hedonix at ang isa pa, ang mas dark na Infernal Wonders. Paminsan-minsan ding nagsusulat si Faustus ng maiiksing sanaysay at reklamo para sa kanyang pessimistic philosophy na blog na Pyrosophy. Maaari mong i-follow si Faustus sa Twitter sa @EroticMadSci at makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng page na ito.

Ang illustrator ng webcomic na ito, si Erosarts, ay isang propesyunal na free-lance na artist sa America na may malawak na karanasan sa mga komiks na para sa mga nasa hustong gulang, fantasy, at science fiction. Siya ang illustrator ng Tales of Gnosis College, ang lumikha ng They Want Our Women, madalas na contributor sa Danger Dolls at Tales of the Stripped, at lumikha at nag-edit ng imMATURE Comics. Naglalabas siya sa isang Deviant art site dito.

Na-publish ang webcomic na ito sa ilalim ng Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License. Maaari mo itong kopyahin at ibahagi hangga’t magbibigay ka ng naaangkop na credit sa mga lumikha at ng link. Hindi mo ito maaaring ibenta o pagkakitaan, pero maaari kang gumawa ng mga sarili mong obrang halaw rito kung gusto mo at, kung hindi mo gusto ang mga pagsasalin nito rito o gusto mong gumawa ng pagsasalin nito sa isang wikang hindi mo nakita rito, maaari mo itong gawin. Sa katunayan, hinihikayat kitang gawin iyon. Naglaan ako ng “blankong” beryson ng komiks para sa mga taong gustong gawin ito. Kung gagawa ka ng adaptation o pagsasalin, ikagagalak ko kung ibabahagi mo ito sa akin. Kung magugustuhan ko iyon, maaari ko itong i-publish dito para sa iyo!

Patakaran sa pagkomento: Sa pangkalahatan, malugod kong tinatanggap ang mga komento. Upang mapigilan ang spam na komento, imo-moderate ang mga unang beses na magkokomento rito, gaya ng gagawin sa mga komentong may mga hyperlink papunta sa iba pang site. Maaaring maantala ang pagsasalin sa mga komentong nakasulat sa mga wikang hindi ako pamilyar. May karapatan akong mag-reproduce ng mga komento, pagsasalin, at tugon sa anumang site na kinokontrol ko, pero ipinapangako kong papanatilihin kong kumpidensyal ang impormasyon gaya ng e-mail o IP address mo. Maaari akong mag-alis ng mga mapang-abusong komento at may karapatan akong i-moderate o i-ban kaagad ang mga mapang-abusong nagkokomento.